ವೇದ ಸುರಭಿ

25.00

ಈ ನಾಡಿನ ವೇದಾಸಕ್ತರೆಲ್ಲ ವೇದದ ಮರ್ಮ ಅರಿಯಲು, ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡಾ।। ಆರ್. ಎಲ್. ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.


ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

1. ಗಣಪತಿ / 1 – 4

2. ಅಗ್ನಿ / 5 – 46

3. ಇಂದ್ರ / 47 – 52

4. ಸರಸ್ವತಿ / 53 – 60

5. ಸೋಮ / 61 – 65

6. ರುದ್ರ / 66

7. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು  / 67 – 75

8. ಉಷೆ / 76

9. ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ / 77 – 85

10. ವರುಣ / 86 – 87

11. ಲಕ್ಷ್ಮೀ  / 88

12. ದುರ್ಗಾ / 89 – 90

13. ವಾಸ್ತು ಮಂತ್ರ / 91

14. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ / 92

SKU: f899139df5e1 Category: