ಟೆನ್ ಶನ್ ಬೇಡ, ಪ್ಲೀಸ್….!

60.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
1. ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮೈಲಿ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದಲೇ! / 1
2. ನೀಡಿ…, ನೀಡಿ…, ನೀಡಿ! / 3
3. ಬಂಧನಮುಕ್ತತೆಯ ಪವಾಡವನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ / 4
4. ವಿರಾಮದ ಭಾವೋನ್ಮಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ / 6
5. ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಕರಾಗಿರಿ / 8
6. ಮೊದಲು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೂಡಿಡಿ ! / 11
7. ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ / 13
8. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಿ / 15
9. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಿರಿ / 17
10. ಚಿಂತಿಸಿದ ಮನೋಭಾವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಾಯಕ / 19
11. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ / 21
೧೨. ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ / ೨೪
13. ನಿಮ್ಮ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ / 26
14. ಕಂಗಾಲಾಗದಿರಿ / 29
15. ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ / 31
16. ಮೌನದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ / 33
17. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೂಡಿಡಿ / 35
18. ತುಂಬಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ! / 37
19. ಒಬ್ಬ ಗುರುವನ್ನು ಹುಡುಕಿ / 39
20. ಕೆಲಸಮಾಡುವಾಗ ಆರಾಮವಾಗಿರಿ! / 41
21. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಿರಿ / 43
22. ನಿಜವಾಗಿ ಆಲಿಸಿರಿ! / 45
23. ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖರಾಗಿರಿ / 47
24. ‘ನಂಬಿಕೆಯ ನಿಧಿ’ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ / 49
25. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಿ / 51
26. ‘ಧುಮುಕಿ’ / 53
27. ಭಿನ್ನವಾದುದನ್ನು ಮಾಡಿ / 55
28. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ / 57
29. ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವಲ್ಲ / 59
30. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರಿ / 61
31. ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇರಲಿ / 63
32. ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ / 65
33. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀವೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ / 67
34. ಖುಷಿ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ / 69
35. ಟೆನ್ ಶನ್ ಬೇಡ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿ / 71

Category: