Santa Hrudayada Shreemanta Nudigalu

40.00

ಅಂತರಂಗ ದರ್ಶನ
ಸಂದೇಶಗಳು :
i. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೀರಾಚಂದ್ರಜೀ ಮಹಾರಾಜ. / iv
ii. ಪನ್ಯಾಸ ಶ್ರೀ ರತ್ನಸೇನ ವಿಜಯಜೀ ಮಹಾರಾಜ / vii
iii. ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜೀ / viii
iv. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು / ix
v. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ / xiv
vi. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಆರ್. ರಂಗನಾಥ / xv
vii. ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳು / xvii
viii. ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು / xxiii
ix. ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು / xxiv
1. ಸಂತ ಹೃದಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ನುಡಿಗಳು – ಭಾಗ- 1 / 1
2. ಸಂತ ಹೃದಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ನುಡಿಗಳು – ಭಾಗ – 2 / 31
3. ಧ್ಯಾನ / 67
4. ಸಂತ-ಸಾಗರದ ಮುತ್ತು -ರತ್ನಗಳು / 77
5. ಸಂತ ಹೃದಯದ ಹಿತನುಡಿ : ಶ್ರೀ ಬಾ. ಹರಿದಾಸ ವೈದ್ಯ / 83
6. ಎರಡು ದ್ರಷ್ಟಾಂತ ಕಥೆಗಳು :
i. ಸೂಫಿ ಸಂತಳು ‘ರಾಬಿಯಾ ವಶಿ’ / 87
ii. ದೇಹಾತೀತ ದಿವ್ಯಾವಸ್ಥೆ / 89
7. ಅನುಮಾನ – ಸಮಾಧಾನ / 91

SKU: e165421110ba Category:

Description

233