Mudregalu

40.00

ಅಧ್ಯಾಯ ಸೂಚಿ

ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಮುನ್ನ …. / vii

ಯಾವ ಮುದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ / x

ಸಂಕಲ್ಪ / xii

1.ಆತ್ಮಾಂಜಲಿ ಮುದ್ರೆ / 1

2. ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆ / 2

3. ಅಂತರಾತ್ಮದ ಮುದ್ರೆ / 4

4. ಕಮಲ ಮುದ್ರೆ / 5

5. ಭೂಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮುದ್ರೆ / 6

6. ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ ಮುದ್ರೆ / 7

7. ನಾಗ ಮುದ್ರೆ / 8

8. ಸಂಕಲ್ಪ ಮುದ್ರೆ / 9

9. ಮತ್ಸ್ಯ ಮುದ್ರೆ / 10

10. ಕೂರ್ಮ ಮುದ್ರೆ / 11

11. ಪಂಚಮುಖೀ ಮುದ್ರೆ / 12

12. ಘಂಟಾ ಮುದ್ರೆ / 13

13. ಶಂಖ ಮುದ್ರೆ / 14

14. ಆವಹನೀ ಮುದ್ರೆ / 15

15. ಜಪ ಮುದ್ರೆ / 16

16. ಉತ್ತರಬೋಧಿ ಮುದ್ರೆ / 17

17. ಕುಂಡಲಿನೀ ಮುದ್ರೆ / 18

18. ಸುರಭಿ ಮುದ್ರೆ (ಗೋ ಮುದ್ರೆ) / 19

19. ಗರುಡ ಮುದ್ರೆ / 20

20. ವರುಣ ಮುದ್ರೆ / 21

21. ಪೃಥ್ವಿ ಮುದ್ರೆ / 22

22. ಅಪಾನ ಮುದ್ರೆ (ಶಕ್ತಿ ಮುದ್ರೆ ) / 23

23. ಕುಬೇರ ಮುದ್ರೆ / 24

24. ಮುಕುಳ ಮುದ್ರೆ / 25

25. ಪುಷ್ಪ ಪುಟ ಮುದ್ರೆ / 26

26.ತ್ಸೆ ಮುದ್ರೆ (ಚೈನಾ) / 27

27. ಅಭಯ ಮುದ್ರೆ / 28

28. ತತ್ತ್ವ ಮುದ್ರೆ / 29

29. ವಜ್ರ ಪ್ರದಾನ ಮುದ್ರೆ / 30

30. ಶಿವಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆ / 31

31. ಕಾಳೆೇಶ್ವರ ಮುದ್ರೆ / 32

32. ಉಷಸ್ ಮುದ್ರೆ / 33

33. ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರೆ / 34

34. ವರದ ಮುದ್ರೆ / 35

35. ಮಕರ ಮುದ್ರೆ / 36

36. ಶಕ್ತಿ ಮುದ್ರೆ / 37

37. ಪೂಷ ಮುದ್ರೆ – ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆ / 38

38. ಮಹಾಶಿೇರ್ಷ ಮುದ್ರೆ / 39

39. ಹಾಕಿಣಿ ಮುದ್ರೆ / 40

40. ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆ / 41

41. ವಿನಾಯಕ ಮುದ್ರೆ / 42

42. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಮುದ್ರೆ / 43

43. ಆಸ್ತಮ ಮುದ್ರೆ / 44

44. ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆ / 45

45. ಅಪಾನ ವಾಯು ಮುದ್ರೆ / 46

46. ರುದ್ರ ಮುದ್ರೆ / 47

47. ಮಾತಂಗಿ ಮುದ್ರೆ / 48

48. ವಜ್ರ ಮುದ್ರೆ / 49

49. ಭ್ರಮರ ಮುದ್ರೆ / 50

50 ಕ್ಷೇಪನ ಮುದ್ರೆ / 51

51. ಮುಷ್ಟಿ ಮುದ್ರೆ / 52

52. ಮಹಾ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಮುದ್ರೆ / 53

53. ಭೂದಿ ಮುದ್ರೆ / 54

54. ವ್ಯಾನ / ವಾಯನ್ ಮುದ್ರೆ / 55

55. ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆ / 56

56. ಶುಚಿ ಮುದ್ರೆ / 57

57. ಬೆನ್ನು ಮುದ್ರೆ (ಕಶೇರು ಮುದ್ರೆ ) / 58

58. ಶೂನ್ಯ ಮುದ್ರೆ / 59

59. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಮುದ್ರೆ / 60

60. ವಾಯು ಮುದ್ರೆ / 61

61. ಸಂಧಿ ಮುದ್ರೆ / 62

62. ವಿಷ ಮುಕ್ತದಾಯಕ ಮುದ್ರೆ / 63

63. ಧನ ಮುದ್ರೆ / 64

64. ಆಕಾಶ ಮುದ್ರೆ / 65

65. ಯೋನಿ ಮುದ್ರೆ / 66

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪದ ಮುದ್ರೆಗಳು

1. ಸುಮುಖಂ / 69

2. ಸಂಪುಟಂ / 69

3. ವಿತತಂ / 69

4. ವಿಸ್ತೃತಂ / 70

5. ದ್ವಿಮುಖಂ / 70

6.ತ್ರಿಮುಖಂ / 70

7. ಚತುರ್ಮುಖಂ / 71

8. ಪಂಚಮುಖಂ / 71

9. ಷಣ್ಮುಖಂ / 71

10. ಅಧೋಮುಖಂ / 72

11. ವ್ಯಾಪಕಾಂಜಲಿ / 72

12. ಶಕಟಂ / 72

13. ಯಮಪಾಶಂ / 73

14. ಗ್ರಂಥಿತಂ / 73

15. ಉನ್ಮಖೋನ್ಮುಖಂ / 73

16. ಪ್ರಲಂಬಂ / 74

17. ಮುಷ್ಟಿಕಂ / 74

18. ಮತ್ಸ್ಯಂ / 74

19. ಕೂರ್ಮ / 75

20. ವರಾಹಂ / 75

21. ಸಿಂಹಾಕ್ರಾಂತಂ / 76

22. ಮಹಾಕ್ರಾಂತಂ / 76

23. ಮುದ್ಗರಂ / 76

24. ಪಲ್ಲವಂ / 77

ಉತ್ತರ ಮುದ್ರಾ ದರ್ಶನಂ / 77

1. ಸುರಭಿಃ / 77

2. ಜ್ಞಾನ / 77

3. ವೈರಾಗ್ಯಂ/ 78

4. ಯೋನಿ / 78

5. ಶಂಖ / 78

6. ಪಂಕಜಂ / 79

7. ಲಿಂಗಂ / 79

8. ನಿರ್ವಾಣಕಂ / 79

 

SKU: 072b030ba126 Category: