Maargaanusaari jeevana

60.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂದೇಶಗಳು
i. ಶುಭ ಸಂದೇಶ / vii
ii. “ಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿ ಜೀವನ”ವನ್ನು ಕುರಿತು, / viii
iii. ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು / xiii

1. ಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿ ಜೀವನ / 1
2. ಹನ್ನೆರಡು ಭಾವನೆಗಳು / 42
3. ಆಹಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿದೆ / 54
4. ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರ – ಸಂದೇಶ / 58
5. ಶ್ರೀಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಲಿತಪ್ರಭರವರ ಬೋಧಪ್ರದವಾದ ಕಥೆಗಳು : / 66
1. ನಾಯಿಯಲ್ಲ, ರಾಜಕುಮಾರನಂತಾಗಿರಿ / 66
2. ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತ ಕಬ್ಬಿಣವೇ ಅಮುಲ್ಯವಾದುದು ! / 67
3. ಬಾಯಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು / 68
4. ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಒದಗುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಮಗ / 68
5. ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣೇ ಬರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ! / 69
6. ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು / 71
7. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರಲಿ / 71
8. ರಾಮನಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ / 73
9. ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ / 74
10. ನಾನು ಭಗವಂತನಂತೂ ಆಗಲಾರೆ, ಆದರೆ ಸಂತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ / 75
6. ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಜಯರತ್ನಸೇನ ಸುರೀಶ್ವರಜಿರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕಥೆಗಳು : / 76
1. ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸಿ / 76
2. ಸತ್ಸಂಗ / 77
3. ಸತ್ಸಹವಾಸದ ಮಹಿಮೆ / 80
4. ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಭಾವ / 84
5. ದುಷ್ಟಾನ್ನದ ದುಃಷ್ಪರಿಣಾಮ / 88
6. ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದರ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಡ / 89
7. ಅಂಥವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿತರೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದೆ? / 90
8. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಿದೆ / 95
9. ಈತ ಬಡವನೋ ಶ್ರೀಮಂತನೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ / 97
10. ಧನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ / 101
11. ದಾನ / 103
12. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಿ / 104
13. ದವಾಸೇ ನಹೀ ದುವಾಸೆ ಕಾಮ್ ಲೋ / 106
14. ವೇಷ – ಭೂಷಣದ ಪರಿಣಾಮ / 107
15. ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ / 111
16. ವೇಷದ ಪ್ರಭಾವ / 113
17. ಕುಸಂಗದ ಪರಿಣಾಮ / 117
18. ದುರ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು / 118
19. ದುರ್ಜನ ಸಂಗದ ತ್ಯಾಗ / 119
20. ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದ ಫಲ / 121
21. ದಯಾಳುತನವೇ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಧನ್ಯತೆ / 123
22. ಚಾಣಕ್ಯನ ಮರೆವು / 125
23. ಅವನ ಲಜ್ಜಾನುತನವೇ ಅವನಿಗೆ ವರದಾನವಾಯಿತು / 127
24. ಆತ್ಮವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅಗೋಚರವಾಗಿದೆ / 130
25. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ / 132
26. ಕಲಿಗಾಲ / 134
27. ಸಂತನ ಮಹಾನತೆ / 135

Category: