ಧ್ಯಾನ – ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ತಂತ್ರಗಳು

20.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
1. ಮನಸ್ಸಿನ ಉಪಶಮನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ / 1
2. ಮನಸ್ಸೇ ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತವಾಂಶ / 3
3. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? / 5
4. ಮಾನವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ? 7
5. ಉಪಶಮನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ / 13
6. ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ / 17

SKU: 577ef1154f32 Category:

Description

235